Οι αρχαίοι Ριζίτες – the ancient Rizites civilization

Στην τοποθεσία Σπήλαιο της Ρίζας, 4χμ βόρεια της Αθήνας, μου δώθηκε η σπάνια ευκαιρία να παρατηρήσω τις συνεχιζόμενες αρχαιολογικές ανασκαφές γύρω από τον μέχρι τώρα άγνωστο για μας πολιτισμό των αρχαίων Ριζιτών.

Ακανθοπύριος Δ’, πολιτευτής – Akanthopyrios ΙV, statesman

Τελευταίες ανασκαφές ρίχνουν καινούργιο φως στις ελλιπείς γνώσεις μας γύρω από τον αξιοθαύμαστο αυτόν πολιτισμό.

O spoudaios politeftis ton Riziton, Akanthopyrrios IV

Important findings by the grave of the ancient great Rizites statesman, Akanthopyrios IV.

Important findings by the grave of the ancient great Rizites statesman, Akanthopyrios IV

Important findings by the grave of the ancient great Rizites statesman, Akanthopyrios IV

Important findings by the grave of the ancient great Rizites statesman, Akanthopyrios IV

Important findings by the grave of the ancient great Rizites statesman, Akanthopyrios IV

Ο ιερός ναός – the sacred Temple

Important findings at the sacred Temple of the Rizites. Their Olympian beliefs were strongly influenced by far oriental mystsiscism

Important findings at the sacred Temple of the Rizites. Their Olympian beliefs were strongly influenced by Far Oriental mysticism

Important findings at the sacred Temple of the Rizites. Their Olympian beliefs were strongly influenced by Far Oriental mysticism

Important findings at the sacred Temple of the Rizites. Their Olympian beliefs were strongly influenced by Far Oriental mysticism. The science of gravity were very central in their beliefs